ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 10/ZO/2020 na utrzymania stałej sprawności oraz konserwacji i napraw stacji transformatorowych oraz linii konsumenckich SN 15 kV należących do Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Elektryczny ENERGO Robert Sobierajewicz Stare Oborzyska ul. Polna 11.

 

Druga oferta została złożona przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ENERKON S.C. Andrzej Foremski, Marcin Foremski ul. Marciniaka 33 Kościan.