ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 14/ZO/2020 na podchloryn sodu najkorzystniejsza oferta
została złożona przez Apex Sp. z o.o. ul. Tanowska 8 Police.

Druga oferta została złożona przez Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, Kędzierzyn Koźle.