ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 11/ZO/2020 na legalizację i regenerację wodomierzy jako jedyna
wpłynęła oferta złożona przez Zakłd Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz ul. Zachodnia 23, Świebodzin.