UCHWAŁA NR SO-0957/12/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 0 GRUDNIA 2019 ROKU

Uchwała Nr SO -0957/12/12/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana