Ogłoszenie o zawarciu umowy - rozbudowa systemu monitoringu w mieście Kościanie

Kościan, dnia 19 grudnia 2019 r.

BZP. 271.1.24.2019

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

         Informuje się, że w dniu 18.12.2019 r. podpisano umowę z DESPO-NET  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Kościanie  za cenę  290 280,00 zł.

 

                                                                                                                                   z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                                 /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                                Kierownik Biura Zamówień Publicznych