UCHWAŁA NR XII/141/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Treść uchwały