UCHWAŁA NR XIII/150/20 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 04 LUTEGO 2020R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2020-2033

Treść uchwały