Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Jarząb - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie

Oświadczenie