informacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.03.2020 r.  z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie.