2/2020 - Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami (5G)

Odpowiedź na petycję