UCHWAŁA NR SO-0950/3/12/Ln/2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 23 MARCA 2020 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/3/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji