BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

BILANS I WYLICZENIE KWOTY WOLNYCH ŚRODKÓW W BUDŻECIE GM KOŚCIAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.