OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościana z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosow

Obwieszczenie