INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA I KWARTAŁ 2020R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

TREŚĆ INFORMACJI