UCHWAŁA NR XIV/159/20 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 14 MAJA 2020R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2020-2033

TREŚĆ UCHWAŁY