UCHWAŁA NR XIV/160/20 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 14 MAJA 2020R. W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

TREŚĆ UCHWAŁY