UCHWAŁA NR XIV/161/20 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 14 MAJA 2020R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XII/139/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 19 GRUDNIA 2019R.W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ N

TREŚĆ UCHWAŁY