Informacja dodatkowa za 2019r.

Informacja dodatkowa za 2019r.