Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Przemysław Korbik 

Kinga Czarnecka 

Agata Majorek 

Łukasz Postaremczak 

Jolanta Kacprowicz 

Ewa Berus 

Aneta Mierzyńska 

Mariola Malikowska - Thiel 

Jerzy Frąckowiak

Mirosława Dominiczak  

Renata Noskowiak 

Jarosław Postaremczak