Przetarg nieograniczony - przebudowa pomieszczenia

Ogłoszenie nr 555271-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

SIWZ

Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót

Ogólna specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik do umowy - gwarancja

Załącznik do umowy - oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik do umowy - oświadczenie rachunek bankowy