Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan

 

Kościan,  dnia 29 lipca 2020 r.

 

BZP.271.2.35.2020

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

    Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego   dotyczącego wykonania kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan, wybrano ofertę Firmy Audytorskiej „WIZAL” Jarosław Zaleski, ul. Kościuszkowców 2, 75-359 Koszalin za cenę 18 450,00 zł.

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

/-/ Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych