Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Ruszkiewicza - Burmistrza Miasta Kościana złożone według stanu na dzień 31.12.2019r.

Oświadczenie majątkowe 

Wyjaśnienia