Stawki podatku od nieruchomości w roku 2021

 Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 nie uległy zmianie i są takie same jak w roku 2020.

uchwala nr X/98/19