Uchwała Nr SO-12/951/36/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr SO-12/951/36/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Kościan deficytu budżetu