Zawiadomienie o wyborze oferty - modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe położonego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22.

Kościan, 26.01.2021 r.

BZP.271.1.15.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na modernizacji części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, przyjęto ofertę Dawid Szłapka Firma Ogólnobudowlana DAW-BUD Kokorzyn, ul. Długa 7, 64-000 Kościan za cenę  673.876,85 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -okres gwarancji

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Przedsiębiorstwo Techniczne inż Stanisław Snela ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel

 

48,49

 

40,00

 

88,49

 

III

2.

PRO-MAKE Przemysław Michalewicz Dąbrowa, ul. Grodzewska 74, 63-100 Śrem

 

54,02

 

40,00

 

94,02

 

II

3.

Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik ul. Lniana 4, 64-100 Leszno

 

46,60

 

40,00

 

86,60

 

IV

4.

Dawid Szłapka Firma Ogólnobudowlana DAW-BUD Kokorzyn, ul. Długa 7, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

5.

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT  sp. z o.o. ul. Północna 5, 64-000 Kościan

 

42,67

 

40,00

 

82,67

 

V

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych