Ogłoszenie o zawarciu umowy - przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńska a Kanałem Ulgi w Gminie Miejskiej Kościan

Kościan, dnia 22 lutego 2021 r.

BZP. 271.1.17.2020

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

         Informuje się, że w dniu 10.02.2021 r. podpisano umowę z firmą BUDO INSTAL Paweł Kaczmarek, ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno na przebudowę kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi w Gminie Miejskiej Kościan za cenę  672 873,82 zł.

 

                                                                         z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                          /-/ Regina Mielcarek

                                                                         Kierownik Biura Zamówień Publicznych