Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw (od 1 lipca 2021)

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

 

Przydatne linki:

Pytania i odpowiedzi na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego