Budżet i inwestycje

 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

 Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Budżet

Plan dochodów budżetowych wynosi 151 600,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 1 370 133,00 zł.