Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 28.02.2008 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmiany uchwały nr XXXIV/405/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Maya, Mickiewicza, Sienkiewicza i Al. Koszewskiego

XVIII/177/08

 177.pdf

2.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Nacławską, ul. Wyzwolenia i torami PKP

XVIII/178/08

178.pdf 

3.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie – dworzec PKP z terenem przyległym

XVIII/179/08

179.pdf 

4.

uzupełnienia listy ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

XVIII/180/08

180.pdf 

5.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok

XVIII/181/08

181.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 

6.

przyjęcia wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana lodowiska w Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym w Kościanie

XVIII/182/08

182.pdf 

7.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Al. Koszewskiego

XVIII/183/08

183.pdf 

8.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat na pomieszczenia znajdujące się w ,,podbaseniu’’ Międzyszkolnego Obiektu Sportowego ,,Kryta Pływalnia’’

XVIII/184/08

184.pdf 

9.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościanie na Osiedlu Jagiellońskim

XVIII/185/08

 185.pdf

10.

sprzedaży nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Wiatracznej i ul. Leona Kruczkowskiego

XVIII/186/08

186.pdf 

11.

zmiany uchwały nr XVII/173/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych w przez Gminę Miejską Kościan

XVIII/187/08

187.pdf 

12.

zmiany uchwały nr VII/72/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie

XVIII/188/08

188.pdf 

13.

przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Międzygminnego ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT’’

XVIII/189/08

 189.pdf