Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 25.02.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

XXXVII/384/10

384 

2.

zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Kościana

XXXVII/385/10

 385

3.

zmiany uchwały nr V/36/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 01 lutego 2007 r.

XXXVII/386/10

 386

4.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na rok 2010

XXXVII/387/10

387 

5.

zmian budżetu miasta Kościana na 2010 rok

XXXVII/388/10

388

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5 

6.

emisji obligacji komunalnych

XXXVII/389/10

 389

7.

zmiany uchwały nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

XXXVII/390/10

 390

8.

zmiany uchwały nr XXX/323/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 czerwca 2009 r.

XXXVII/391/10

391 

9.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego

XXXVII/392/10

 392

10.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XXXVII/393/10

393 

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na powierzchnię dachu budynku położonego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

XXXVII/394/10

394 

12.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Północnej 44 na rzecz użytkownika wieczystego

XXXVII/395/10

395 

13.

sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja

XXXVII/396/10

396 

14.

skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana

XXXVII/397/10

397