Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 15.04.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2009 rok

XXXIX/404/10

404 

2.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2009 rok

XXXIX/405/10

405

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2009 rok

XXXIX/406/10

406

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2009 rok

XXXIX/407/10

407

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2009 rok

XXXIX/408/10

 408

zał. nr 1 i 2

zał. nr 3

6.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXXIX/409/10

409 

7.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XXXIX/410/10

410

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5 

8.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XXXIX/411/10

411 

9.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenie znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XXXIX/412/10

412 

10.

nadania Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4
w Zespole Szkół nr 4 w Kościanie imienia Mariana Koszewskiego

XXXIX/413/10

 413