Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 22.07.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XLII/439/10

439.pdf

 zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10 

2.

skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana

XLII/440/10

440.pdf