Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 01.12.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/1/10

 I/1/10

2.

wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/2/10

 I/2/10

3.

wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

I/3/10

 I/3/10