Uchwały podjęte na III sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 30.12.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2010 rok

III/13/10

 13

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

2.

wykazu wydatków w budżecie Miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

III/14/10

 14

zał. nr 1

3.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na rok 2011

III/15/10

 15

4.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

III/16/10

 16

5.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021

III/17/10

 17

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

6.

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

III/18/10

 18

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

zał. nr 13

zał. nr 14