Uchwały podjęte na II sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 09.12.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

II/4/10

 4

2.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

II/5/10

 5

3.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

II/6/10

 6

4.

powołania Komisji Mieszkaniowej

II/7/10

 7

5.

zmian budżetu miasta Kościana na 2010 rok

II/8/10

 8

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

6.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2011 rok

II/9/10

 9

7.

upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

II/10/10

 10

8.

wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

II/11/10

 11

9.

utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVI/482/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 stycznia 1998 r.

II/12/10

 12