Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 15.03.2012 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

XIV/129/12

 129

2.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja

XIV/130/12

 130

3.

warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

XIV/131/12

 131

4.

emisji obligacji komunalnych - Uchwałą nr 7/621/2012 z dnia 11.04.2012 r.  RIO unieważniło § 7 uchwały.

XIV/132/12

 132

5.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2012 r. - uchwałę unieważniono rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I-4131.1.91.2012.4 z dnia 12.04.2012 r.

XIV/133/12

 133

6.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIV/134/12

 134

7.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIV/135/12

 135