Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana na 2009 r.

Zarządzenie nr 365/09 z dnia 02.01.2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXV sesji w dniu 30 grudnia 2008 r.
Zarządzenie nr 366/09 z dnia 09.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 367/09 z dnia 15.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się na nieruchomości położonej w Kościanie przyul. Bączkowskiego 5 przeznaczonego do wynajęcia na okres 3 lat w trybie przetargowym
Zarządzenie nr 368/09 z dnia 15.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 369/09 z dnia 15.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 370/09 z dnia 15.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 371/09 z dnia 26.01.2009 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 16.02.2009 r. do 27.02.2009 r.
Zarządzenie nr 372/09 z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana Nr 341/08 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 373/09 z dnia 28.01.2009 r. w sprawie opracowania układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 rok
 Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4
Zał. nr 5
Zarządzenie nr 374/09 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zał. nr 1
Zarządzenie nr 375/09 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 r.
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4
Zał. nr 5
Zarządzenie nr 376/09 z dnia 02.02.2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXVI sesji w dniu 29 stycznia 2009 r.
Zarządzenie nr 377/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarzadzenie nr 378/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie oraz Cennika Opłat Cmentarnych
Zarządzenie nr 379/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Rynek 1
Zarządzenie nr 380/09 z dnia 18.02.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat
Zarządzenie nr 381/09 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r. w zakresie dochodów, wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 382/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 383/09 z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 
Zarządzenie nr 384/09 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 381/09 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 27 lutego 2009 r.
Zarządzenie nr 385/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2008 rok
Zarządzenie nr 386/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 
Zarządzenie nr 387/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 388/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXVII sesji w dniu 26 marca 2009 r.
Zarządzenie nr 389/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 października 2005 r. nr 671/05 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenu kapielowego i sztucznego lodowiska w Kościanie
Zarządzenie nr 390/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
Zarządzenie nr 391/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 r.
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 392/09 z dnia 07 kwietnia 2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 393/09 z dnia 07 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
Zarządzenie nr 394/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy gruntów podczas obchodów XXIII Dni Kościana, Pucharu Wielkopolski w Zawodach Balonowych, Festiwalu Aktywnego Ruchu Twórczego F-art
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 395/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 396/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego
Zarządzenie nr 397/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXVIII sesji w dniu 23 kwietnia 2009 r.
Zarządzenie nr 398/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujacych się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres 3 lat
Zarządzenie nr 399/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych
Zarządzenie nr 400/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 401/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 r.
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 402/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Szkolnej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 403/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na osiedlu Jagiellońskim w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 404/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zał. nr 1-14
Zarządzenie nr 405/09 z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 406/09 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z przynależnym do niego udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali
Zarządzenie nr 407/09 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 408/09 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 409/09 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 410/09 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 411/09 z dnia 21.05.2009 r. w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Chór Męski ,,ARION'' w Kościanie Nagrody Miasta Kościana ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE''
Zarządzenie nr 412/09 z dnia 21.05.2009 r. w sprawie przyznania Bartoszowi Jureckiemu Nagrody Miasta Kościana ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE''
Zarządzenie nr 413/09 z dnia 21.05.2009 r. w sprawie przyznania Michałowi Jureckiemu Nagrody Miasta Kościana ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE''
Zarządzenie nr 414/09 z dnia 21.05.2009 r. w sprawie przekazania zakupionego wyposażenia Kościańskiemu Ośrodkowi Kultury w Kościanie
Zarządzenie nr 415/09 z dnia 27.05.2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXIX sesji w dniu 26 maja 2009 r.
Zarządzenie nr 416/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie nr 417/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie nr 418/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 419/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 420/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 421/09 z dnia 28.05.2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski Kościana oraz jednostki organizacyjne gminy
Zarządzenie nr 422/09 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 423/09 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 rok
Zarządzenie nr 424/09 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana na 2008 rok
Zarządzenie nr 425/09 z dnia 03.06.2009 r. w sprawie złożenia oświadczena o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 426/09 z dnia 05.06.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie wydatków
Zarządzenie nr 427/09 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej
Zarządzenie nr 428/09 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Nad Łąkami przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
Zarządzenie nr 429/09 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego  w okresie od 22.06.2009 r. do 28.08.2009 r.
Zarządzenie nr 430/09 z dnia 18.06.2009 r. w sprawe zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana Nr 341/08 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 431/09 z dnia 19.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kościanie przy ul. Jesionowej
Zarządzenie nr 432/09 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynkach na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 433/09 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 434/09 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia na okres do 31 sierpnia 2010 r. w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 435/09 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia na okres dwóch miesięcy w trybie bezprzetargowym  
Zarządzenie nr 436/09 z dnia 29.06.2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24
Zarządzenie nr 437/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXX sesji w dniu 25 czerwca 2009 r.
Zarządzenie nr 438/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 439/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 440/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 441/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
Zarządzenie nr 442/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 443/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 r.
Zarządzenie nr 444/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie przekazania testera do banknotów TOPSCAN MFX Międzyszkolnemu Obiektowi Sportowemu w Kościanie
Zarządzenie nr 445/09 z dnia 02.07.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 446/09 z dnia 08.07.2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 447/09 z dnia 08.07.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego 5a w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 448/09 z dnia 08.07.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja
Zarządzenie nr 449/09 z dnia 21.07.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 450/09 z dnia 21.07.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26
Zarządzenie nr 451/09 z dnia 21.07.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 452/09 z dnia 21.07.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 453/09 z dnia 31.07.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 454/09 z dnia 31.07.2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 rok
Zarządzenie nr 455/09 z dnia 14.08.2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 r.
Zarządzenie nr 456/09 z dnia 18.08.2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie
Zarządzenie nr 457/09 z dnia 18.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 458/09 z dnia 18.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 459/09 z dnia 18.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 460/09 z dnia 18.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 461/09 z dnia 18.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 462/09 z dnia 19.08.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 463/09 z dnia 19.08.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie na Osiedlu Piastowskim, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie nr 464/09 z dnia 20.08.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 465/09 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 466/09 z dnia 27.08.2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kościana oraz przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie za I półrocze 2009 roku
Zarządzenie nr 467/09 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 468/09 z dnia 31.08.2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXI sesji w dniu 27 sierpnia 2009 r.
Zarządzenie nr 469/09 z dnia 31.08.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 470/09 z dnia 31.08.2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2009 r.
Zarządzenie nr 471/09 z dnia 4.09.2009 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Kościana na 2010 r.
Zarządzenie nr 472/09 z dnia 8.09.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana nr 341/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 473/09 z dnia 10.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 6 lat
Zarządzenie nr 474/09 z dnia 10.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 475/09 z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 469/09 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 31 sierpnia 2009 r.
Zarządzenie nr 476/09 z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 469/09 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 31 sierpnia 2009 r.
Zarządzenie nr 477/09 z dnia 15.09.2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 478/09 z dnia 15.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 479/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Plucińskiej zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 480/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Plucińskiej zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do realizacji projektów systemowych
Zarządzenie nr 481/09 z dnia 17.09.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 482/09 z dnia 21.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu garaży położonych w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 6 przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku w trybie przetargowym
Zarządzenie nr 483/09 z dnia 21.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 484/09 z dnia 21.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 485/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie w rejonie ulicy Modrzewiowej
Zarządzenie nr 486/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Sosnowej
Zarządzenie nr 487/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Sosnowej
Zarządzenie nr 488/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie w rejonie ulicy Modrzewiowej
Zarządzenie nr 489/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Sosnowej
Zarządzenie nr 490/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie w rejonie ulicy Modrzewiowej
Zarządzenie nr 491/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Sosonowej
Zarządzenie nr 492/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie w rejonie ulicy Modrzewiowej
Zarządzenie nr 493/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Sosnowej
Zarządzenie nr 494/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie w rejonie ulicy Modrzewiowej
Zarządzenie nr 495/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie w rejonie ulicy Modrzewiowej
Zarządzenie nr 496/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie w rejonie ulicy Modrzewiowej
Zarządzenie nr 497/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie w rejonie ulicy Modrzewiowej
Zarządzenie nr 498/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ulicy Sosnowej
Zarządzenie nr 499/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Sosnowej
Zarządzenie nr 500/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Sosnowej
Zarządzenie nr 501/09 z dnia 22.09.2009 r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie w rejonie ulicy Modrzewiowej
Zarządzenie nr 502/09 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie ustalenia cennika na usługi laboratoryjne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w roku 2010
Zarządzenie nr 503/09 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXII sesji w dniu 24 września 2009 r.
Zarządzenie nr 504/09 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie nr 505/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 506/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 r.
 Zarządzenie nr 507/09 z dnia 07.10.2009 r. w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 508/09 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Piastowskim przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 509/09 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 510/09 z dnia 19.10.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 511/09 z dnia 19.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26
Zarządzenie nr 512/09 z dnia 19.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 513/09 z dnia 19.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 514/09 z dnia 19.10.2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 r. na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 515/09 z dnia 27.10.2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 r. na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 516/09 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 517/09 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 r.
Zarządzenie nr 518/09 z dnia 02.11.2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXIII sesji w dniu 29 października 2009 r.
Zarządzenie nr 519/09 z dnia 02.11.2009 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza
Zarządzenie nr 520/09 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierzawienia w trybie przetargowym na okres 10 lat
Zarządzenie nr 521/09 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2010 r.
Zarządzenie nr 522/09 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 523/09 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 524/09 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 525/09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 526/09 z dnia 23.11.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana nr 596/05 z dnia 14.06.2005 r.  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 527/09 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 528/09 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części ściany w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku
Zarządzenie nr 529/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXXIV sesji w dniu 26 listopada 2009 r.
Zarządzenie nr 530/09 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 531/09 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 rok
Zarządzenie nr 532/09 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu hali magazynowej znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 533/09 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 534/09 z dnia 09.12.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 535/09 z dnia 10.12.2009 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 536/09 z dnia 10.12.2009 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 537/09 z dnia 10.12.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2 oraz ul. Wały Żegockiego 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
Zarządzenie nr 538/09 z dnia 10.12.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
Zarządzenie nr 539/09 z dnia 14.12.2009 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w roku 2010
Zarządzenie nr 540/09 z dnia 14.12.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 530/09 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 541/09 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 542/09 z dnia 16.12.2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 543/09 a dnia 17.12.2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2010 roku
Zarządzenie nr 544/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 545/09 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan na okres do 3 lat oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 546/09 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 547/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 548/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2009 rok
Zarządzenie nr 549/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana na 2009 r.
Zarządzenie nr 550/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w środki trwałe ujmowane ilościowo