Budżet i inwestycje

W zakresie zadań własnych na rok 2016 budżet wynosi - 2 195 476,00