Budżet

 
 Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2019 wynosi :  1 301 670 ZŁ