Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania
 
1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. nr 95 poz 425 z 1991r. z późniejszymi 
   zmianami /.
2. Uchwała nr XV/155/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie. 
3.Statut został zatwierdzony UchwałąRady Pedagogicznej w dniu 27.08. 2012r.Niniejszy Statut zawiera zmiany wprowadzone Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2015/16w dniu 31.08.2015r.