Budżet i inwestycje

W zakresie zadań własnych na rok 2013 wynosi -  1.174 837,00.