Majątek Spółki

Spółka dysponuje gruntami oraz budynkami i urządzeniami otrzymanymi od Gminy Miejskiej Kościan  w wieczyste użytkowanie.