ZADANIA, STANOWISKA, UCHWAŁY

ZADANIA:
 
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
  1. Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym.
  2. Współpraca z inymi instytucjami, takimi jak: szkoły, przedszkola, instytucje kultury, kluby sportowe, stowarzyszenia, grupy środowiskowe.
  3. Współpraca z miastami partnerskimi w zakresie rekreacji, sportu i turystyki.
  4. Organizowanie usług dla mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku.
  5. Wynajem obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych.
  6. Promocja poszczególnych obiektów i świadczonych usług.
  7. Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjno - wypoczynkowych oraz stałe dązenie do ich unowocześnienia i rozwoju.
STANOWISKA:

UCHWAŁY:

XXXIII/355/09 Rady Miejskiej KOściana z dn. 29.10.2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/380/05 Rady Miejskiej Kościana z dn. 31.05.2005r.