Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty

Kościan 11 listopada 2012

 

BZP.230.5.2012

ZAWIADOMIENIE O NIE DOKONANIU WYBORU OFERTY

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie makiety-rekonstrukcji nieistniejącego Kościoła Św. Krzyża wraz z najbliższym otoczeniem obiektu z powodów formalnych nie dokonano wyboru oferty.

  
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram