Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie makiety rekonstrukcji nieistniejącego Kościoła Św. Krzyża z otaczającym go terenem

Zapytanie ofertowe.pdfRys historyczny.pdfPlany i rysunki.pdfDokumentacja fotograficzna