ogłoszenie o zawarciu umowy- na remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie ( od ulicy Mickiewicza i Maya)

 
Kościan, dnia 19.08.2013 r.
 
ZS-1 2230.2.2013
 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
 
Informuje się, że w dniu 19.08.2013 r. podpisano umowę z P.P.H.U " Produstal"
inż. Andrzej Smarzyński, ul. Torowa 9 62-400 Słupca  na robotę budowlaną polegającą na
remoncie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie ( od ulicy Mickiewicza i Maya)
za cenę 99.700,11 .
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
/-/ Małgorzata Ratajczak