OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA z dnia 29 kwietnia 2009 r.o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Eu

PLAKAT