Zarządzenie Nr 593/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wybor

Zarządzenie Nr 593/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.