KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych mogą zgłaszać spośród wyborców danej gminy pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów lub upoważnione przez nich osoby.

            Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim Kościana, pok. 106, Ip. w terminie do dnia 28.05.2010r.:

                                               - poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00

                                               - wtorek – piątek w godz. 715-1515