Uchwała Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.06.2002 r. Nr XLVII/467/02 w sprawie podziału miasta Kościana na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych